Kocaeli şubemizin kendi kararı ile kapatılması konusunda bilgilendirme yapmayı, 9. Ulusal Kongremizde genişletilmiş merkez ve şubeler toplantısında karara bağladığımız için şimdi yapabiliyoruz.Hepinizin bildiği gibi derneğimizin aktif olarak çalışan şubelerinden bir taneside Kocaeli şubesi idi. Fakat 2011 yılı içinde Kocaeli  şubemizin başkanı olan sayın Nabi Ulusoy derneğimizin tüzüğünde bulunan 14. Maddenin b bendine aykırı hareket etmiştir.  Peki bu madde nedir

14-b     Tıbbi malzeme ve ilaç ticareti yapan firma yetkilileri ve çalışanları ile bu kişilerle akrabalık bağı olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz. Yönetim Kurulu üyeleri ya’da akrabaları dernek hastalarına yönelik tıbbi malzeme ve ilaç ticareti yapan firmalarda çalışamaz, bayilik alamaz çalışması halinde derneğin etik kurallarıyla bağdaşmayacağı için yönetim kurulu kararıyla üyeliği düşürülür.

Tüzüğümüzde açıkca yazan bu maddeye rağmen, Spina Bifidalı hastaların neredeyse tamamının kullandığı kateterleri satmak için oğlu adına bir şirket kurmuş ve dernek merkezinide bu kateterlerin pazarlaması için kullanmıştır. Kendisi bu konuda defalarca genel merkez tarafından uyarılmasına rağmen tüzüğümüze aykırı davranışa devam etmiş ve hastalarıda bu bağlamda rant elde etmek için kullanmıştır. Daha sonraki aşamalardada bu bayiliği bırakmama adına derneğimizin Kocaeli şubesini kendi aldığı kararla kapatmıştır. Baştan sona usulsüz olan bu davranışların tüm Spina Bifida ailesi tarafından doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla bu bildiri yayınlanmıştır

Saygılarımızla

Spina Bifida Deneği Genel Merkezi

Leave a Comment

Translate »