Vizyonumuz:

Toplumu Spina Bifida ve önlenmesi konusunda bilinçlendirerek Spina Bifidalı bebek doğum oranını azaltmak  ve  spina bifidalı bireylerin haklarını savunarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlamaktır.

Misyonumuz:

  • En sık görülen doğumsal anomalilerden olan Spina Bifida ve onun neden olduğu diğer hastalıklar ile ilgilenen uzmanların bilgi ve deneyimlerinin birleştirilmesi ve geliştirilmesi
  • Bu anomaliye sahip hastaların ve ailelerinin eğitilmesi ve aralarında dayanışma sağlanması,
  • Araştırmalar yolu ile teşhis ve tedavi standartlarının belirlenmesi ve yükseltilmesi,
  • Spina Bifidalı bebek doğum oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar (örneğin unlara Folik asid eklenmesinin zorunlu hale getirilmesi önerisi vb.) yapılması
  • Türkiye genelinde şubeler kurarak derneği yaygınlaştırmak,
  • Hastalara ve ailelerine Spina Bifida’dan kaynaklanan sağlık, eğitim, istihdam gibi konulardaki zorlukların aşılmasında her türlü eğitim ve rehabilitasyon çalışması yaparak demokratik hakların kullanılması için destek sağlanmasıdır.

Leave a Comment

Translate »