Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem kapsamında hibe almaya hak kazanan “Engelli Çocukların Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılımı” projesi , Türkiye Spina Bifida Derneği koordinatörlüğünde, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği ortaklığı ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin iştirakiyle yürütülmektedir.

Proje kapsamında 28 & 29 Haziran 2021 tarihlerinde STK’lara yönelik “Engelli Çocukların Katılım Hakkı Eğitimi” düzenlenecektir. Bu eğitim ile ile STK’ların engelli çocukların katılımına ilişkin bilgi ve motivasyonunun artırılması hedeflenmektedir. Programda teorik sunumlar, pratik çalışmaların yanı sıra deneyim paylaşımı oturumu da yer alacaktır.

Kısa adı ile “Çocukların Katılım Hakkı – CHiP IN” projesi Türkiye Spina Bifida Derneği koordinatörlüğünde, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği ortaklığı ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin iştirakiyle yürütülüyor.

Proje kapsamında sivil toplum örgütlerinin engelli çocuk katılımı kapasitelerini artırmak, Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme hakkında farkındalık kazandırmak, engelli çocukların sivil topluma katılım kapasitelerini ve kurumların engelli çocuk katılımı konusunda farkındalıklarını artırmak hedeflenmektedir.

15 ay sürecek projenin ana faaliyetleri kapsamında engellilerle çalışan sivil toplum kuruluşları için çocuk katılımı eğitimi düzenlenecek, Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin (CRPD) çocuk dostu versiyonu uzmanlar ve çocuklarla birlikte geliştirilecek ve ardından çocuk dostu sözleşmenin yaygınlaştırılması ve hakların anlaşılır, ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde öğrenilmesini sağlamak amacıyla kutu oyunu ve mobil oyun geliştirilecektir. Ayrıca çocuk katılımı, engelli hakları ve savunuculuk gibi temel kavramlar üzerine çocuklara akran eğitimi verilerek proje kapsamında geliştirilecek oyunlar aracılığıyla hakları savunmanın yolları anlatılacaktır. Yapılacak çalışmaların rehberliğinde engelli çocukların sivil toplum faaliyetlerine katılımını sağlamak amacıyla çocuklar, aileler ve STK’lara yönelik bir rehber kitap hazırlanacaktır. Projenin kapanış etkinliği olarak Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin engelli çocuk hakları için kullanımı konusunda kamu, üniversite ve STK’lar arasında farkındalığın geliştirilmesi ve hazırlanan oyunların tanıtımı ve yaygınlaştırılması için bir toplantı gerçekleştirilecektir. 

Engelli Çocukların Katılım Hakkı eğitimine katılmak istiyorsanız hemen tıklayın!

 

Eğitim Tarihi: 28-29 Haziran 2021 Pazartesi & Salı 

Eğitim Saati: 10.00-13.00

Eğitim yeri: Çevrimiçi (Zoom)

Son Başvuru Tarihi: 24 Haziran 2021 – 18.00

 

 

Translate »