205067_174916449223653_4313589_n

 

PROJENİN ADI:

GENÇ ENGELLİLERİN TOPLUMSAL YAŞAMLA BÜTÜNLEŞMESİ PROJESİ

PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:

Spina Bifida Derneği

PROJENİN SÜRESİ:

9 Ay

PROJENİN AMACI:

Engelli kişilerin hak bilinci ve hak arama motivasyonlarının arttırılarak, her alanda toplumsal yaşama katılmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

PROJENİN ÖZETİ:

Ülkemizde engelliler nüfusun %12’sini oluşturmaktadır. Buna rağmen günlük yaşamımızda engelli kişilerle  çok fazla karşılaşmamaktayız. Bunun en önemli nedeni toplumsal yaşama katılmaları konusunda yaşadıkları sorunlardır. Ülkemizde son yıllarda engelli hakları konusunda olumlu düzenlemeler olmuştur. BM Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme 3 Aralık 2008’de TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak özellikle ayrımcılığa karşı önemli haklar getiren bu sözleşme henüz engelli kişiler ve aileleri tarafından yeterince bilinmemektedir. Aynı şekilde ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmakla yükümlü olan kamu çalışanları da yeterince bilgili değillerdir.

Projede engelli kişilerin hak bilinci ve hak arama motivasyonlarının eğitim, projede alacakları aktif roller, danışmanlık desteği gibi yollarla arttırılması hedeflenmiştir. Ayrıca İzmir’de kamu kurumlarında çalışan ve engellilere yönelik düzenleme ve iyileştirmeler yapmakla yükümlü olan kişilerin bilinç ve duyarlılığının arttırılması amaçlanmıştır. Proje eğitimlerinde engelli hakları üzerine genel bilgi verdikten sonra günlük sorunlar üzerinden pratik çalışmalarla , idari başvuru yolları aktarılmıştır. Projeye katılan engelsiz gençlere de verilen ayrımcılık eğitimi ve izleme dökümantasyon grubunda  birlikte çalışmaları  empati kurmalarını sağlamıştır. Hazırlanan web sitesine sık yaşanan sorunlara ilişkin dilekçe örnekleri yerleştirilecek web sitesi üzerinden iletişim sağlanmış ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Proje kapsamında hazırlanan Engellilik ve Ayrımcılık, Engelli Kişilerin Hakları, Engelli Sivil Toplum Kuruluşları İçin Savunuculuk gibi konuları içeren yayın Belediye, Valilik Engelliler Merkezleri ve derneğimiz aracılığı ile dağıtılarak projenin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

HEDEF KİTLE

Engelli gençler başta olmak üzere engelli kişiler, engelli aileleri, Engellilik alanında çalışan STK üyeleri, Özel Eğitim Eğitmenleri, Kamu Kurumu Çalışanları

TEMEL FAALİYETLER:

1-Eğitim seminerleri
2- İzleme grubu fotoğraf ve dökümantasyon çalışması
3- Katılımcılarla en az iki kültürel etkinliğe katılım
4- Web sitesi ve katılımcılar arasında elektronik iletişim ağı
5- Fotoğraf sergisi
6- Arama toplantısı

PROJENİN İŞTİRAKÇİLERİ:

-İzmir Valiliği :
Proje iştirakçilerinden İzmir Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların proje eğitimlerine katılması, projenin engelli derneklerine duyurulmasına aracılık etmesi, proje yayınının dağıtılması gibi roller üstlenmiştir.

-İzmir Büyükşehir Belediyesi :
İzmir Büyükşehir Belediyesinin de proje kapsamında proje posterlerinin uygun yerlere asılması, eğitimler için salon tahsisi, projenin duyurulması, engelli kişilerin eğitimlere ve proje aktivitelerine ulaşımının sağlanması şeklinde rolü bulunmaktadır.

Leave a Comment

Translate »