OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Spina Bifida Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2024 Cumartesi günü saat 12:00’de; gerekli salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 01.06.2024 Cumartesi günü Saat 12.00‘de İzmir Kent Konseyi’nde (Adres: İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk. No.53 Kat.2 Konak/İzmir)  yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin toplantıya katılımını önemle rica ederiz.

 

Türkiye Spina Bifida Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Cevval ULMAN

GÜNDEM;
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Üyelerinin Seçimi
3- Dernek Hesaplarının Okunması
4- Faaliyet Raporunun Okunması
5- Yönetim Kurulunun İbrası
6- Dernek Organlarının Seçimi
7- Tüzük Madde 30/a nın Görüşülmesi ve Değiştirilmesi
8- Dilek ve Temenniler

Translate »